bacal.dk

bacal viden:

 

Denne side er under opbygning og opdateres når tiden tillader det.

 

Husk: Isoler dit hus inden du begynder at investerer i andre varmekilder f.eks. ny varmekedel, den kan vise sig at være for stor hvilket kan give en dårlig forbrænding og dermed dårlig økonomi. Med et velisoleret hus bliver dit varmeforbrug mindre og komforten større det mærker du straks efter der er isoleret.

 

Udluftning af boligen:

 

Det bliver ofte oplyst at man skal udlufte sin bolig i mindst 10 minutter om dagen.

 

Det er tit noget vrøvl!

 

Boliger skal udluftes, men tiden hvormed der skal udluftes afhænger af hvor og hvordan boligen er beliggende.

 

Er den beliggende på en ubeskyttet bakketop og det stormer, behøver man ikke at udlufte i 10 minutter. Mindre kan gøre det og man bør vente til det blæser mindre.

 

Det første man bør gøre er at anskaffe et hygrometer, det kan måle fugtighed (relativ fugtighed, RF). På det kan man direkte aflæse fugtprocenten (RF %).

 

Den skal i vinterhalvåret ligge omkring 45 % og i sommerhalvåret så lavt muligt og helst ikke over 65 %. I sommer perioden kan det være vanskeligt at styre den RF % da luftfugtigheden udenfor kan være meget høj.

 

Det næste man skal gøre er at se ud på vejret, er der nogen vind, hvor kraftig er den og hvilken retning kommer den fra?

 

Bor man et sted hvor der er læ fra alle retninger bør man åbne alle døre og vinduer. Derefter stiller man sig ved en åbning hvor den varme inde luft trækker ud, helst længst væk fra hvor der kommer mest kold ude luft ind, og venter på at man kan mærke der kommer kold ude luft. Når man kan mærke den venter man nogle sekunder hvorefter man igen lukker vinduer og døre.

 

Nu er der luftet ud og det har måske kun varet i nogle få minutter.

 

Det der er sket er at man har udskiftet den varme inde luft, som kan bære meget fugt, ud med kold ude luft som kan bære mindre fugt.

 

Meget fugt ud og mindre fugt ind = et mere tørt indeklima.

 

Bor man et sted hvor det godt kan mærkes når det blæser gør man som beskrevet ovenfor men i kortere tid, måske nogle sekunder. Det afhænger af vindretning og vindstyrke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2008 bacal.dk  

Kontakt info:
mail: info@bacal.dk

Tlf: 20 99 49 16 (hverdage kl. 8-16)

Indehaver: Allan Christensen

Middelfartvej 710, 5491 Blommenslyst